تبلیغات
هیات حسین جان بجنورد - شام غریبان
هیات حسین جان بجنورد
رهسپاریم با ولایت تا شهادت

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/shame%20ghariban/IMG_2614.jpg
http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/shame%20ghariban/IMG_2633.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/shame%20ghariban/IMG_2635.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/shame%20ghariban/IMG_2653.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/shame%20ghariban/IMG_2658.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/shame%20ghariban/IMG_2669.jpg


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 آبان 1393 توسط بچه های هیئت

قالب وبلاگ