تبلیغات
هیات حسین جان بجنورد - در نام رقیه، فاطمه پنهان است
هیات حسین جان بجنورد
رهسپاریم با ولایت تا شهادت

بی بی جان مدد


 در نام رقیه، فاطمه پنهان است

از این دو یكی جان و یكی جانان است

در روی كبود این دو پیداست خدا

آیینه بزرگ و كوچكش یكسان استنوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 آذر 1392 توسط بچه های هیئت

قالب وبلاگ